Rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Jste zde

Česky

Nejrozsáhlejší část digitalizovaných rukopisů Vojenského historického ústavu Praha tvoří zprávy Alberta Kazimíra Sasko-Těšínského vztahující se k různým vojenským konfliktům poslední čtvrtiny 18. století, doprovázené i rozsáhlým mapovým materiálem a tabulkovými přehledy. Rozsahem menší svazky obsahují opisy vojenských rozkazů, zprávy o válečných taženích a pojednání o odlévání munice.

 

Seznam dokumentů

Armee-BefehleIIR B 2367; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Albert Kazimír Sasko-Těšínský: Memoires sur la Campagne de 1778 en Bohéme et MoravieIIR G 29/5; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Albert Kazimír Sasko-Těšínský: Memoirs sur la Campagne de 1792 dans les Pays BasIIR G 29/6; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts