Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR

Jste zde

Česky

Nově zpřístupněné dokumenty Národní knihovny je možné rozdělit do několika skupin. Nejrozsáhlejší tvoří středověké, převážně původem české kodexy, jejichž obsahová skladba je velmi různorodá: zastoupeny jsou texty kazatelské a teologické, ale i právní, liturgické, lékařské, matematické a astronomické. Z jazykově německých rukopisů (signatura XVI) je nejzajímavější text městských statut Horního Slavkova. Ze sbírek pražské lobkowiczké knihovny byly digitalizovány dva svazky Pamětí Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, z děčínské thunovské knihovny různé opisy starších historických pramenů. Dva rukopisy 17. a 18. století byly zpřístupněny také z fondů Slovanské knihovny.

 

Seznam dokumentů

[Sbornik čtenij i skazanij o svjatych Jarengskich čudotvorcach Ioanne i Loggine]A II-11; Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Dekrett Po Inkquizycyi Oczewisty…]T 9193 ; Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Petrus Riga: Aurora; Pseudo-Allexander de Villa Dei: Summarium bibliaeVIII.D.27; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus mediciVIII.E.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus Riga: Aurora (pars) cum commentarioVIII.F.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones quadragesimales; Sermones et excerptaVIII.G.33; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
MissaleVII.B.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus astronomici et mathematiciVII.E.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Notata ex libro secundo privilegiorum Veteris Urbis PragensisXIX.A.28; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Privilegia regum et regni BohemiaeXIX.A.44; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Cola di Rienzo: Collectio epistolarumXIX.A.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Cronica Regni Boemiae XIX.B.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Verzeichnis allereingezogenen Rebellen-Güter im Markgrafthum Mähren nach dem AlphabetXVI.B.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Wilhelm Slavata von Chlum und Koschumberg: Memoiren (Paměti)XVI.C.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Historické spisování. Kniha IIIXXIII.C.48/1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Historické spisování. Kniha I, II, VIII-XXXIII.C.48/2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts