Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Jste zde

Česky

Muzeum Brněnska v roce 2017 digitalizovalo pět středověkých rukopisů pocházejících z knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. Kromě sbírek kázání, mezi jejichž autory jsou Ondřej z Brodu a Albert z Padovy, se jedná o lékařský sborník R 421 a kodex R 427 s obsahově rozmanitými texty, které zahrnují legendy, díla ke zpovědi, spis De ludo scaccorum Jakuba de Cessolis a další.

 

Seznam dokumentů

Andreas de Broda: Prothemata sermonum super epistolas et ewangelia dominicis diebus.R 362; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Albertus de Padua: Expositio evangeliorum de tempore per circulum anniR 377; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Petrus Hispanus: Flores Thesauri pauperumR 421; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Textus variiR 427; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika

Related Posts