Staré tisky Národní lékařské knihovny Praha

Jste zde

Česky

Národní lékařská knihovna Praha zpřístupnila ze svých sbírek pět starých tisků nebo jejich konvolutů. Nejstarším je sborník německých lékařských textů, vytištěných kolem poloviny 16. století ve Frankfurtu nad Mohanem (signatura T 452), další tisky pocházejí z doby od konce 16. do konce 18. století. Většina děl je německých, české zastupuje Kniha o babském umění Rafaela Johanna Steideleho, vytištěná v roce 1778 (signatura T 446).

 

Seznam dokumentů

Oswald Gabelkover: ArtzneibuchT 16; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Lorenz Heister: ChirurgieT 174; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Rafael Johann Steidele: Kniha o babském uměníT 446; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Konvolut lékařských tiskůT 452; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko

Related Posts