Rukopisný herbář Českého farmaceutického muzea

Jste zde

Česky

České farmaceutické muzeum v Kuksu (středisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové) zpřístupnilo německý lékařsko-farmaceuticky zaměřený herbář z konce 17. nebo počátku 18. století (sign. HK-SR-1). Dílo, které jeho neznámý autor označuje Lustgärtlein, není dochováno v úplnosti: dnes se skládá ze 108 kolorovaných vyobrazení rostlin, textové části, která uvádí popis rostlin a jejich lékařské využití, a rejstříků. Později byly na volné listy svazku doplněny latinské a německé lékařské recepty.

 

Seznam dokumentů

Lékařsko-farmaceuticky zaměřený herbářHK-SR-1; České farmaceutické muzeum; Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; Kuks; Česko

Related Posts