Dokumenty Oblastního muzea v Lounech

Jste zde

Česky

Z fondů Oblastního muzea v Lounech byly zpřístupněny tři staré tisky a jeden rukopis. Nejstarším dokumentem je konvolut německých alchymistických tisků z doby kolem roku 1535, z nichž jeden byl vytištěn v Augsburgu a druhý ve Frankfurtu nad Mohanem. Jazykově německá je rovněž příručka o barvení látek z roku 1724. Poslední tisk je italský a věnuje se událostem roku 1685 spojeným s válkou mezi habsburskou monarchií a osmanskou říší. Rukopisný lékařský sborník pochází z přelomu 18. a 19. století a obsahuje převážně recepty, ale i popisy nemocí.

 

Seznam dokumentů

[Konvolut alchymistických tisků]S 4775; Oblastní muzeum v Lounech; Louny; Česko
[Lékařský sborník]S 5157; Oblastní muzeum v Lounech; Louny; Česko

Related Posts