Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Jste zde

Česky

Muzeum Brněnska zpřístupnilo v roce 2016 dalších pět středověkých rukopisů z knihovny benediktinského kláštera v Rajhradu. Nejstarším z nich je sborník kázání z první poloviny 14. století R 424, kazatelskou literaturu zastupuje rovněž kodex R 370 s texty Jana Jeronýma (Silvana) z Prahy. Hlavní část dvou dalších rukopisů tvoří slovník "Ex quo", jeho zápis v rukopisu R 391 je datován rokem 1447, R 586 pochází z roku 1481. Kodex R 392 s morálně-vzdělavatelskými spisy vznikl v roce 1417.

 

Seznam dokumentů

Hieronymus de Praga monachus: sermones variiR 370; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Vocabularis latino-teutonicusR 391; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Textus variiR 392; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Sermones variiR 424; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Vocabularis latino-germanicusR 586; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika

Related Posts