Rukopisy a staré tisky Muzea Jindřichohradecka

Jste zde

Česky

Ze sbírek Muzea Jindřichohradecka byla digitalizována početná kolekce rukopisů a starých tisků. K nejstarším kodexům patří graduál z počátku 16. století, používaný a doplňovaný i v dalších staletích (RK 533), a breviář z roku 1521 (RK 001), mladší rukopisy jsou zastoupeny zejména modlitebními knížkami. Nejstarším tiskem je Kniha lékařská Jana Černého, vytištěná v Norimberce v roce 1517 (S 0012), sborník latinské příležitostné poezie je obsahem konvolutu S 0099. Další jazykově české i německé tisky pocházejí hlavně z 18. století z oficín jindřichohradeckých tiskařů (Jana Bedřicha Jakeše, Františka Antonína Schönsteina, Hynka (Ignáce) Vojtěcha a Františka Petra Hilgartnerů a Josefa Aloise Landfrase).

 

Seznam dokumentů

Benedictus Bayer: Rosa Trebonaea florens et reflorensJK 0551; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Nově vyhotovený sylabikář, aneb křesťanského naučení začátkovéJK 0608; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
LucidářJK 0710; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Nově vykvětlá rajská růže nábožnými modlitbamiJK 0711; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Velice pohodlný způsob nábožně a uctivě se klaněti nejsvětější svátosti oltářníJK 0750; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Jakub Felix Jan Pacher: Oslava marchionatus MoraviaeJK 0838; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Duchovní poklad aneb katolické modlitbyJK 0843; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Duchovní pohádky, to jest ukryté otázky z písma svatého s odpověďmi krátkýmiJK 0846; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Tägliche WallfahrtJK 0852; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Martin von Cochem: Malý zlatý nebeklíčJK 0884; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Geistreicher Granat-ApfelJK 0977; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Martin von Cochem: Zlatý nebeský klíčJK 0983; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Písně roční aneb kancionálekJK 1683; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Kratochvilná kronika o sedmi mudrcíchJK 3603; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
BreviariumRK 001; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
[Modlitební kniha]RK 038; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Česká modlitební knihaRK 071; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
[Modlitební kniha]RK 089; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Nouveau Receuil (sic) de prieres devotes a divers etats de la vie chretienneRK 094; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Graduale latinumRK 533; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Jan Černý (Niger): Kniha lékařská, kteráž slove herbář aneb zelinářS 0012; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Zlatá jindřicho-hradecká mariánská růžeS 0092; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
[Sborník latinské příležitostné poezie]S 0099; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
[Album s rytinami zvířat a monster z cyklu Antonia Tempesta]S 2701; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko

Related Posts