Historiografické texty Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Jste zde

Česky

V roce 2017 bylo ze sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově digitalizováno 20 novověkých rukopisů (částečně uložených v Národním archivu, ve fondu Premonstráti - klášter Strahov, Praha). Po obsahové stránce jde téměř bez výjimek o historiografické prameny a diáře, které se vztahují k dějinám klášterů v Doksanech a na Strahově, ale i k dalším institucím (kolej Norbertinum, kostel sv. Havla na Starém Městě pražském, klášter pražských karmelitek, benediktinský klášter sv. Jana pod Skalou, klášter paulánů na Starém Městě pražském), řádům (dějiny klášterů augustiniánů eremitů sepsané J. F. Hammerschmidem) a událostem (obléhání Prahy v roce 1744).

 

Seznam dokumentů

Diaria praepositorum DoxanensiumDV II 93; Praha; Česko
Ervinus Antonius Weyrauch OPraem.: Annales Strahovienses ab anno 1744 usque ad annum 1779kniha č. 225; Národní archiv; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Gabriel Antonius Schöttner OPraem., Josef Winkelburg OPraem.: Memorabilium Doxanensium continuatio ab anno 1773 ad finem vergentekniha č. 35; Národní archiv; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Josephus Mika OPraem. (et Benedictus Bayer OPraem.): Liber sororum et capellanorum Doxanensiumkniha č. 36; Národní archiv; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Franciscus Waldhauser OPraem.: Historia Collegii sancti Norberti Vetero-Pragae, ad ecclesiam sancti Benedicti sitikniha č. 4216; Národní archiv; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Marianus Antonius Hermann OPraem.: Iter Vicarii generalis ad capitulum generale OPraem.kniha č. 52; Národní archiv; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts