Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

Knihovna Národního muzea digitalizovala v roce 2017 ze svých sbírek tři rukopisy. Dva pocházejí ze 14. století a ve středověku byly součástí knihovny augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem; jde o soubor děl sv. Ambrože, který je italského, pravděpodobně bolognského původu (XVI A 14), a glosu ke knize Job dokončenou v roce 1354 (XVI A 15). Poslední rukopis, latinská bible, byla opsána pro mistra Ondřeje v roce 1440 (XVI A 1).

 

Seznam dokumentů

Ambrosius Mediolanensis: Textus variiXVI A 14; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Glossa in IobXVI A 15; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts