Tisky Národní technické knihovny

Jste zde

Česky

Národní technická knihovna zpřístupnila v roce 2017 deset tisků a jejich konvolutů. Jednotlivá díla byla vytištěna v 18. století převážně v Německu, ale také v Polsku a Švýcarsku; nejstarším digitalizovaným tiskem je část díla Christiana Wolffa Elementa matheseos universae, vytištěná v Ženevě roku 1735. Kromě matematiky jsou zastoupena přírodovědná pojednání, ale i praktické příručky (astronomie, geometrie, zeměměřičství, účetnictví ad.).

 

Seznam dokumentů

Christian Wolff: Elementa matheseos universae, tomus tertiusA 108; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Johann Ernst Basilius Wiedeburg: Anleitung zum RechnungswesenA 162; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Johann Friedrich Polack: Mathesis forensisA 174; Národní technická knihovna; Praha; Česko

Related Posts