Novověké rukopisy Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Jste zde

Česky

Ze sbírek knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově bylo v roce 2018 zpřístupněno 28 novověkých rukopisů, převážně ze dvou tematických skupin. Šlo jednak o památníky (štambuchy), jednak o historiografické prameny zejména z městského prostředí. Do první skupiny patří například památníky Matouše Günthera (DG IV 27), Josefa a Rudolfa Lidla z Myslova (AD VII 81), Michala Schumanna a Kašpara Caselia (AD IV 123), Adama Lehnera z Kouby (DF IV 24) nebo Kryštofa Schillinga (AD XIII 22), památníkové záznamy obsahuje také zápisník Jáchyma a Jana z Nostitz (DB V 12). Historiografické texty a soubory excerpt k dějinám jednotlivých měst jsou spojeny v první řadě s Prahou, u níž jde kromě sborníku DJ II 8 o díla Andrease Jakoba Vogdta (DJ II 10, DJ II 13) a Václava Jakše (DH III 20). Z dalších měst jsou zastoupeny Český Brod (DF IV 42, DD II 5), Kouřim (DG II 36), Litoměřice (DA IV 1, DA IV 12), Mladá Boleslav (DF V 10, DG III 41), Plzeň (DC III 15, DD III 1) a také slezský Bolesławiec (DB V 48). Ze šlechtického prostředí pochází rodová kronika, kterou sestavil Johann Georg von Höpflingen und Bergendorf (DG I 6), genealogické dílo o rodu Wunschwitzů (DH II 22) a také několik rukopisů s německými texty Rožmberské kroniky.

 

Seznam dokumentů

Andrea Alciati (Alciato): Emblemata; památník Michala Schumanna a Kašpara CaseliaAD IV 123; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Andrea Alciati (Alciato): Emblemata; památník Josefa a Rudolfa Lidla z MyslovaAD VII 81; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Andrea Alciati (Alciato): Emblemata; památník Kryštofa (Christopha) SchillingaAD XIII 22; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Giovanni Mario Verdizotti: Cento favole morali; památník Karla Materny z Květnice (?)AE IX 89; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Sborník Viktorína Šermera (kronikářské záznamy, hospodářské rady, lékařské recepty a další)DA IV 12; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Litoměřické kronikářské záznamyDA IV 1; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Památník a zápisník Jáchyma a Jana z Nostitz (Nostic)DB V 12; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Texty k historii města Bolesławiec a SlezskaDB V 48; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Sborník textů k historii města PlzněDC III 15; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Poznámky o historii města PlzněDD III 1; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jindřich Antonín Hill: Materiály k dějinám města Českého Brodu a okolíDD II 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Rodinné záznamy a účty Jana Pacovského z Jaroměře a rodiny Hezeliovy (Henzeliovy)DD V 21; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Památník Adama Lehnera z Kouby s rytinami Jeronýma MannackeraDF IV 24; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Excerpta ex Libro memorabilium civitatis Boemo-BrodensisDF IV 42; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Privilegia a zápisy města Mladé Boleslavi 1334-1629DF V 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Rosenbergische ChronikDG III 18; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Privilegia a zápisy města Mladé Boleslavi 1334-1595DG III 41; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Rosenbergische ChronikDG II 1; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Petr Vokoun, rytíř z Vokouniusu: Kouřim a její rodáciDG II 36; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Rosenbergische ChronikDG II 3; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Konvolut latinských tiskůDG IV 27; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Johann Georg von Höpflingen und Bergendorf: Höpfflingische Haus-ChronicaDG I 6; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jobst Amman: Stam- und Wapenbuch; šlechtický památník z let 1587-1589DG V 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Wenzel Jakss (Václav Jakš): Prager Diarium 1699-1731DH III 20; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
I. A. B.: Wunschwitzischer Gedächtnus-MonumentDH II 22; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Andreas Jakob Vogdt: Diarium 1741-1743DJ II 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Andreas Jakob Vogdt: Extractus historiarum 1725-1758DJ II 13; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Kriegsschicksale der Hauptstadt Prag 1740-1743DJ II 8; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts