Digitalizované dokumenty Strahovské knihovny

Jste zde

Česky

Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově zpřístupnila v roce 2019 36 novověkých rukopisů a jeden starý tisk - Českou kroniku Eneáše Silvia Piccolominiho (Pia II.), kterou přeložil a v roce 1510 vytiskl Mikuláš Konáč z Hodíštkova (sign. DR IV 10). Digitalizované rukopisy jsou uloženy na signaturách DA I-DA III a pocházejí z rozmezí od 17. do 19. století. Také jejich obsahová skladba je pestrá: zahrnuje např. soubor liturgických rukopisů premonstrátské provenience, některé získané až v 19. století z území dnešního Německa; odborná pojednání z oblasti přírodních i humanitních věd (např. geologa Jana Tadeáše Antonína Peithnera z Lichtenfelsu nebo historika umění Jana Jakuba Quirina Jahna); konvolut listů jezuitských misionářů a jejich opisů (DA II 15); básně a povídky; opis hudebních děl cisterciáka Johanna Georga Vogta (DA II 20); iluminovaný Kunst-Buch der Pferde (DA II 22); opisy teologických děl a přednášek pocházející z pražského arcibiskupského semináře; záznamy řečí Bernarda Bolzana z let 1808-1818; opisy různých tisků a další texty.

 

Seznam dokumentů

Jean Déz: De cultu Confucii philosophi et progenitorum apud Sinas et documenta de rebus SinensibusDA II 38; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Kašpar Knittel (et alii?): Conciones ad academicos in universitate PragensiDA III 2; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bohuslav Norbert Bilina z Lipovce a z Lazu: Applausus triumphantis sanctae Elizabethae viduaeDA III 1; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bernard Bolzano: Erbauungsreden 1808-1809, 1815-1818DA II 30; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Stanislav Vydra: Leben Bohuslav Alois BalbinsDA II 11; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Excerpta z četbyDA II 6; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bernard Bolzano: Erbauungsreden 1817-1818DA II 32; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Ludmila Tichá (?): Povídky a básněDA II 33; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Entwurf zur Bibliothek und zur Einrichtung von den Bücher-Katalogen, der Registratur und der KanzleiDA II 14; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antiphonarium PraemonstratenseDA I 9; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bernard Bolzano: Erbauungsreden 1816-1817DA II 31; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA II 26; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Johann Georg (Mauritius) Vogt: Vertumnus vanitatis musicae in 31 fugis delususDA II 20; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antiphonarium PraemonstratenseDA I 8; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Zrcadlo mariánské; Exercitia rhetorica; O životě ä utrpení Ježíše Krista a další textyDA II 41; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Graduale PraemonstratenseDA II 4; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antiphonarium PraemonstratenseDA II 18; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Kunst-Buch der PferdeDA II 22; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Medizinische und KochrezepteDA II 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Graduale PraemonstratenseDA II 40; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Jakub Quirin Jahn: Anekdoten zur Lebensgeschichte berühmter Maler und Beurteilung ihrer WerkeDA II 7; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Listy a opisy listů převážně jezuitských misionářů 1705-1756DA II 15; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antiphonarium PraemonstratenseDA II 2; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antiphonarium PraemonstratenseDA II 12; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Pius II.: Česká kronikaDR IV 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Nekrolog des Prager Erzbischofs Alois Joseph Freiherrn von Schrenck auf NotzingDA II 29; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Georg Matthäus Jänisch: Der getreue ArztDA II 21; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Textus theologiciDA II 25; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Adolf Fischer: Einige Beiträge zur böhmischen LiteraturgeschichteDA II 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Konvolut tištěných i rukopisných básní, her a dalších textůDA II 24; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Adolf Fischer: Kurze Beschreibung der Bibliotheken besonders in BöhmenDA II 9; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Ignaz (Ignác) Cornova: GedichteDA II 17; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Auszug von Ceremonien und Kirchengebräuchen in dem Klosterstift DoxanDA II 37; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Himmlischer Blumen-GartenDA II 34; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts