Tisk Městského muzea a galerie Polička

Jste zde

Česky

Městské muzeum a galerie Polička zpřístupnilo v roce 2020 starý tisk Martina z Cochemu Velká štěpná zahrada, vytištěný v Brně v letech 1751-1752 Václavem Lenhartem v tiskárně dědiců Jakuba Maxmiliána Svobody (sign. K 450). Toto konkrétní vydání opakovaně tištěného díla zatím nebylo v soupisech podchyceno.

 

Seznam dokumentů

Martin von Cochem: Velká štěpná zahradaK 450; Městské muzeum a galerie Polička; Polička; Česko

Related Posts