Středověké rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

Naprostá většina nově digitalizovaných rukopisů Národní knihovny ČR pochází z českých zemí z období středověku. Z obsahového hlediska jde o pestrý soubor, v němž jsou ve větší míře zastoupeny gramatické texty a učebnice a jejich soubory (V.H.1, V.H.8, V.H.10, V.H.15, V.H.21, V.H.24, V.H.28, V.H.32) a filosofické texty a komentáře užívané při výuce na artistické fakultě pražské univerzity, a to jak v období před husitskými válkami, tak při větším obnovení její činnosti v době kolem poloviny 15. století (V.H.5, V.H.9, V.H.14, V.H.18, V.H.22, V.H.30). Další rukopisy obsahují např. díla církevního práva (sbírka dekretálů Liber Extra v V.H.34, Summa de casibus conscientiae zvaná Summa Pisana v VI.A.13b), biblické výklady (část Postilly litteralis Mikuláše z Lyry v VI.A.1, výklad Lukášova evangelia v VI.A.16, komentář Jana z Walesu ke Zjevení sv. Jana v VI.B.18) nebo soubory patristických homilií (VI.A.3, VI.B.8) a vrcholně středověkých kázání (VI.A.8 mj. s texty Matouše z Krakova, VI.A.20 Bertolda Řezenského, VI.B.1 Jakuba z Voragine, VI.C.8 Konráda z Brundelsheimu a další).

 

Seznam dokumentů

Bertoldus de Ratisbona: Sermones de temporeVI.A.20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BenedictionaleVI.B.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Rosarium (Rosarius), recensio breviorV.H.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes Gualensis: Commentarius in ApocalypsinVI.B.18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Eberhardus Bethuniensis Graecismus cum glossis et commentarioV.H.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Gregorius papa I.: Homiliae XL in evangelia; Homiliae variaeVI.B.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus theologiciVI.B.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Arithmetica; Geometria; De numeris figuratisV.H.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Voragine: Sermones de tempore carentes initio et fineVI.B.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Varii textus philosophiciV.H.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus Berchorius: Repertorium morale, parsVI.B.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Alexander de Villa Dei: Doctrinale (prima pars) cum commentarioV.H.32; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes Halgrinus de Abbatisvilla: Sermones de temporeVI.B.2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Biblia, Novum testamentum; Pseudo-Stephanus Langton: Interpretationes nominum HebraicorumVI.A.18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones de sanctisVI.A.2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bartholomaeus de Sancto Concordio: Summa de casibus conscientiae (Summa Pisana)VI.A.13b; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus grammaticiV.H.28; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Varii textus grammaticiV.H.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Anselmus Havelbergensis: DialogiV.H.25; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Conradus de Brundelsheim (Soccus): Sermones de sanctis et de dedicatione ecclesiaeVI.C.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Expositiones philosophicaeV.H.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Pseudo-Aristoteles: Secretum secretorum interprete Philippo TripolitanoV.H.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus theologici et sermonesVI.B.5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Aristoteles: Analytica priora et posteriora, cum glossis et quaestionibusV.H.30; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis, parsVI.A.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Expositiones grammaticaeV.H.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus grammaticiV.H.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Gregorius papa I. (Magnus): Homiliae in Ezechielem et in evangeliaVI.A.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Vetus testamentum, partes; Odo Lucensis: Summa sententiarumV.H.7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Johann Marian Mika: Über die Verhältnisse zwischen der Musik und der DeklamationXVI.E.48; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Lausanna (partim): Sermones variiV.H.2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Liber de animaV.H.20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Decretales Gregorii papae IX. (Liber Extra), cum glossisV.H.34; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Martyrologium cum necrologio monasterii ChotiessoviensisXIII.G.20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
AntiphonariumVI.C.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Postilla in evangelium secundum Lucam, partim ex Postilla litteralis Nicolai de LyraVI.A.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones, praecipue de sanctisVI.A.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Buch des GehorsamsXVI.G.27; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts