Novověké rukopisy Národní lékařské knihovny

Jste zde

Česky

Národní lékařská knihovna Praha v roce 2020 digitalizovala pět rukopisů. Nejstarším je sborník německých a českých lékařských a dalších receptů (T 334), také další rukopisy pojednávají převážně o působení léčiv nebo obsahují různé recepty. Ve sborníku poznámek sepsaném na přelomu 18. a 19. století v Chvalnově jsou opsány i různé právní dokumenty a další texty. Z let 1852-1853 pochází záznamy lékařských přednášek konaných na pražské univerzitě, které si zapsal Johann Baumeister (T 341).

 

Seznam dokumentů

[Lékařské recepty a návody]T 507; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
[Sborník receptů a návodů, převážně lékařských]T 334; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
[Obecní a rodinné zápisky]T 508; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
[Text o účincích léčiv]T 393; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko

Related Posts