Rukopisy Knihovny Národního muzea v Praze

Jste zde

Česky

Digitalizace fondů Knihovny Národního muzea v Praze pokračovala v roce 2022 dalšími pěti rukopisy. Středověké kodexy zastupuje soubor patristických homilií a traktátů z konce 14. století, který patřil do knihovny augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (sign. XIV A 2), homiliář auxerrské školy z první třetiny 15. století (XVIII A 8) a část Starého zákona z první poloviny 15. století (XVIII A 19). Z počátku 16. století pochází rozsáhlý sborník textů českého zemského práva (II C 2) a kolem poloviny 16. století byl napsán kancionál, který obsahuje písně pro období adventu a svátek Narození Páně a podle doloženého místa svého užívání v 19. století je označovaný jako Rychnovský (I A 34).

 

Seznam dokumentů

SermonesXVIII A 8; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Sborník zemského právaII C 2; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Vetus testamentum, parsXVIII A 19; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Písně adventní a k Narození PáněI A 34; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts