Nově zdigitalizovaná kolekce map z fondů NK ČR

Jste zde

Česky

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým byla v Manuscriptoriu zpřístupněna další část mapové sbírky pražské Národní knihovny. Použití velkoformátového skeneru umožnilo zpřístupnit mapové listy v jediném obrazu a z toho důvodu byly stejně jako v roce 2013 nově digitalizovány i některé z již dříve publikovaných dokumentů. Mapy byly zároveň georeferencovány, což do budoucna představuje první krok pro propojení mapových dat s texty, katalogovými záznamy a vyhledávacím systémem v rámci vývoje uživatelského prostředí Manuscriptoria a integrovaných externích služeb.
Mezi nově zpřístupněnými dokumenty najdeme mapy nejrůznějších částí Evropy a Ruska z druhé poloviny 18. a počátku 19. století. Pocházejí z Pražské lobkowiczké knihovny, pro niž její zakladatel August Antonín Josef z Lobkowicz († 1803) získal například větší část knihovny Černínů a která představuje rozsáhlou sbírku šlechtických, klášterních i soukromých knihoven z přelomu 18. a 19. století. Mezi nově zpřístupněnými dokumenty se vedle map evropských zemí či jednotlivých regionů nachází také válečné atlasy či mapy jednotlivých tažení na Balkáně proti Turkům. Vzhledem k širokému plošnému záběru této sbírky lze očekávat, že georeferencování těchto map do budoucna umožní takový způsob jejich publikace, který výrazně zvýší jejich využitelnost.

Seznam dokumentů

LE ROYAUME DE FRANCE en 83. Depart[ement]s Suivant, les decrets. de. 1790 W0054500; E0110200; N0514600; N041530062 A 000169; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
GEOMETRICAL SURVEY OF THE ENVIRONS OF TOULON E0054443; E0060335; N0431217; N043024362 A 000173; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
De VII. Vereenigde Nederlandsche Provincien E0031158; E0072402; N0533703; N051120562 A 000183; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
No. I. Jonction de la mer Adriatique à la Culpa = E0142557; E0153502; N0453859; N045100762 A 000188; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
No. II. Jonction de la Drave a la Save = E0154801; E0163254; N0462201; N045415962 A 000189; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
No. III. Jonction du Waag au Poprad = E0190748; E0205457; N0493058; N048584962 A 000190; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
No. IV. Jonction du Poprad et du Dunajetz aux deux Wisloka = E0203700; E0222100; N0501400; N049090062 A 000191; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
No. V. Jonction de la Sann et du Bug au Niester = E0223700; E0243900; N0501400; N049140062 A 000192; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
[Russland] E0205400; E0422800; N0600600; N045280062 A 000198; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika

Related Posts