Památníky Severočeského muzea v Liberci

Jste zde

Česky

Ze sbírek Severočeského muzea v Liberci byly zpřístupněny dva památníky. Památník Philippa Casimira Le Pieque (inv. č. ST 307) obsahuje zápisy z let 1756-1762, vzniklé na různých místech Německa, 14 z nich je doprovázeno ilustracemi. Záznamy v památníku Johanna Augusta Werlische (inv. č. ST 302) pocházejí z Norimberku a Lipska z rozmezí let 1774-1776 a dva z nich jsou také doplněny výzdobou.

 

Seznam dokumentů

Památník Johanna Augusta Werlischeinv. č. ST 302; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Památník Philippa Casimira Le Piequeinv. č. ST 307; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko

Related Posts