Blog

Jste zde

14
Črv

Konvolut písní Muzea Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2015 digitalizovalo konvolut rukopisných písní a různých příležitostných tisků (HST 3518). Jeho většina vznikla v první polovině 18. století, po jazykové stránce jde o tisky i rukopisné záznamy německé a české. Řada dochovaných drobných tisků je zde dochována unikátně.

14
Črv

Tisky z knihovny Historického ústavu Akademie věd ČR

Ze sbírek knihovny Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., byl digitalizován jeden konvolut inkunábulí a několik starých tisků. Inkunábule (sign. B 12261) byly vytištěny v letech 1497 a 1499 v Kolíně nad Rýnem, staré tisky pocházejí z Rakouska, Německa, Nizozemí a Velké Británie z období 1631-1780. Po obsahové stránce jde o oslavnou řeč na Marii Terezii a zejména o literaturu historickou a geografickou.

21
Kvě

Pasionál abatyše Kunhuty vystaven v Ostravě

Na výstavě Magičtí Lucemburkové, která se koná v Ostravě ve dnech 18. května 2015 až 17. září 2015, je vystavena, byť jenom v ručně zhotovené kopii, také jedna z nejvzácnějších cimélií Národní knihovny ČR, Pasionál abatyše Kunhuty.

12
Kvě

Výstava k výročí Jana Husa

V prostorách Klementina se ve dnech 21. 5. - 28. 6. 2015 konala výstava: Jan Hus. Problém přijmout svobodu, k níž byla vydána stejnojmenná publikace. Byly na ní vystaveny 34 rukopisy z fondu Národní knihovny České republiky dokumentující zařazení Jana Husa do českých dějin od počátku 14. do počátku 15. století. 

Stránky